பாதிரியார்கள் தாக்கப்படுவதை கண்டித்து கிறிஸ்தவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் 2,641 அடி உயரத்தில் கிறிஸ்துமஸ் மரம்
  MEMBERSHIP FORM
 
Membership Form
TAKE LEAD
We wish to form All India Christian Rights Movement in every districts and in every states of India
The person who have same vision, the same thoughts as AICRM and wish to be a member of AICRM or who wish to start the branches in their State or District can contact us.
Whoever wish to share our vision in your ministry, meeting can contact us. We are pleased to come and explain about AICRM activities in your meetings.
Get membership for yourselves and encourage others to be members of AICRM.
Introduce our ministry and its activities to all other church and ministry people.
You can join us to work along without any difference among denominations.
Membership Form  


Can't read the image? click here to refresh

 
 
  Political Activities
  Our Ministry
  Buy our Books
  Membership Form
  News & Events
  Ministry Videos
  Photo Gallery
 
   
Copyrights © All India Christian Rights Movement. Website Designed by 360degreeinfo